ขอขอบคุณทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนปาล์มฟาร์มนก เงินทุกบาทที่ท่านได้จ่ายมานั้น เราได้นำมาเป็นค่าอาหารและดูแลนกภายในฟาร์ม เพื่ออนุรักษ์สายพันธ์นกแก้วให้คนรุ่นหลังได้ชมกันต่อๆ ไป

Bird Slideshow Gallery