ลักษณะเฉพาะโดยทั่วไปของนกแก้ว

ลักษณะเฉพาะโดยทั่วไปของนกแก้ว ลักษณะเฉพาะโดยทั่วไปของนกแก้ว           ปัจจุบันมีนกแก้วอยู่ประมาณ 350  สายพันธุ์ในบรรดานกทั้งหมด 8,700 สายพันธุ์ เข้าใจว่า ลักษณะเด่นที่ทำให้นกแก้วเป็นที่รู้จักง่าย  ตั้งแต่นักสังเกตการณ์สมัครเล่น หรือคนที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ก็คือ จะงอยปากสั้นกลมทู่ ๆ โดยปากบนเป็นรูปโค้งขบลงมาพอดีเหนือปากล่าง

          แม้ว่านกแก้วจะมีหลายรูปร่าง และมีหลายขนาด แต่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกัน ตั้งแต่สายพันธุ์ ที่เล็กมากคือนกแก้วปิคมี่ของนิวกีนีซึ่งยาวเพียง 9 ซม. ไปจนถึงนกมาคอว์ขนาดใหญ่คือนกไฮยาซินท์ของ อเมริกาใต้ที่ยาวถึง 100 ซม. สีขนก็แตกต่างกัน นกแก้วส่วนใหญ่จะมีขนเป็นประกายสีเขียว แดงและเหลือง เป็นหลัก แต่ก็มีสายพันธุ์สีดำเช่นนกกระตั้วดำหรือปาล์มคอกคาทูจากนิวกีนี หางอาจยาวและชี้ตรงหรือสั้นดูเป็นเหลี่ยม ปีกอาจจะแคบและชี้ตรงหรือกว้างและดูเป็นทรงกลม นอกจากนี้นกแก้วบางชนิดยังมีหงอนที่หัว ในขณะที่บางชนิดมีขนยาวเรียวบนคอด้านหลัง

          นกแก้วมีอายุยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายพันธุ์ขนาดใหญ่ นกที่เรานำมาเลี้ยงอาจมีอายุถึง 80 ปี ถ้าได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามมีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับช่วงอายุของนกป่า นกป่าจำนวนมากมีช่วง อายุสั้นเนื่องจากปัจจับหลายอย่างเช่น ถูกยิงหรือถูกวางยาพิษเพราะไปทำลายพืชผล บางตัวก็ถูกจับจากรังโดยพ่อค้านก โรค การคุกคามจากนกนักล่า การขาดแคลนอาหารที่เกิดจากสภาพอากาศที่ไม่อำนวยเช่นภัยแล้ง ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้นกสวยงามเหล่านี้มีช่วงชีวิตสั้น

          อาหารของนกแก้วส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลไม้และเมล็ดพืชหลากหลายชนิด แต่บางชนิดเช่นนกโนรี และลอรีคีตจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้และผลไม้อ่อน ในขณะที่นกกระตั้วดำของออสเตรเลียโดยเฉพาะกระตั้วดำหางเหลืองจะกินหนอนแมลงเป็นหลัก

General Characteristics of Parrots

          Today there are approximately 350 species of parrots living amongst eight thousand seven hundred species of birds. Probably the most conspicuous feature making any parrot easily recognizable to even the casual observer or zoo visitor is the short blunt rounded bill with the curved upper mandible fitting nearly over the lower mandible.

          Though parrots come in all shapes and sizes, they are a very homogenous group. They vary in size from the pygmy parrots of New Guinea, which are less than 9 centimeters in length to giant macaws of South America, the Hyacinth, with a total length of approximately 100 cm. Plumage colouration is also variable. Most parrots are brilliantly coloured with green, red and yellow predominating, but there are also black species like the Palm Cockatoo (Goliath) from New Guinea. Tails may be long and pointed or short and square shaped. Wings can be narrow and pointed or broad and rounded. In addition, some parrots have head crests while others have elongated feathers on their hind necks.

          Parrots are long-living, especially the larger species. In captivity, it is known that the Macaws can live up to eighty years if proper care has been taken. However, there is very little data on the lifespans of wild parrots. Many of them may have shorter lifespan due to various factors such as being shot or poisoned because of damage they do to crops. Some are trapped and taken from their nests by people in the pet trade. Disease, predation by birds of prey, starvation brought about by unfavourable climatic conditions such as drought are all factors which shorten the lifespan of these exotic creatures.

          The diet of the majority of parrots comprises of fruits and seeds of various kinds. However, some species such as lories and lorikeets usually are fed on pollen nectar and soft fruits, while the Australian black cockatoos in particular, the yellow-tailed feed extensively on insect larvae.