นกในเขตทวีปออสเตเลีย

Red-tailed Black Cockatooกระตั้วดำหางแดง           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Calyptor...           ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Australia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)           เพศผู้ขนโดยทั่วไปสีดำ มีแถบสีแดงที่ปลายหางด้านใน ...

More Info +

Yellow-tailed Black Cockatoo กระตั้วดำหางเหลือง          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Calyptor...          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Australia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          เพศผู้ขนโดยทั่วไปสีน้ำตาลดำมีแถบสีเหลืองที่ปลาย ...

More Info +

Long billed Corella กระตั้วคอเรลลาปากยาว          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Cacatua...          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Australia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีขาว หน้าผาก ขนบริเวณขอบตาจนถึง ...

More Info +

Major Mitchell’s Cockatoo กระตั้วเมเจอร์มิทเชลล์           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)       Cacatua...           ถิ่นกำเนิด (Distribution)                         Australia           ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)           หัวและลำตัวด้านหน้าสีชมพูแซลมอน หงอนสีเเดงส้ม ...

More Info +

Galah กาลาห์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Eolophu...          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                            Australia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนสีชมพูและเทา หงอนสั้น เพศเมียม่านตาสีชมพูแดง ...

More Info +

Gouldian Finch เกาเดียนฟินซ์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Chloebi...          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Australia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          เพศผู้ไม่ว่าจะสีอะไร ขนในทุกส่วนของร่างกายโดย ...

More Info +

Little Corella กระตั้วคอเรลลาเล็ก          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Cacatua...          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Australia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีขาว ขนบริเวณขอบตาจนถึงจะงอยปากสี ...

More Info +

Eastern (red) Rosellaอีสเทอร์นโรเซลล่า          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Platycer...          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Australia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          เพศผู้หัวและอกสีแดง แผ่นแก้มสีขาว อกด้านล่างสีเหลือง ...

More Info +

Pale–Headed Rosella โรเซลล่าหัวขาว          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Platycer...          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Australia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          หัวสีขาวเจือด้วยสีเหลือง แผ่นแก้มด้านล่างสีม่วงน้ำเงิน ...

More Info +

อีสเทอร์นโรเซลล่า                                                           Eastern (red) Rosella

                                                อีสเทอร์นโรเซลล่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Platycercus Eximius

ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Australia

ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)

เพศผู้หัวและอกสีแดง แผ่นแก้มสีขาว อกด้านล่างสีเหลือง เพศเมียหัวสีแดง อกสีแดงคล้ำกว่าและครอบคลุมน้อยกว่า มีริ้วลายใต้ปีก มีทั้งหมด 3 สายพันธุ์ย่อย ช่วงอายเฉลี่ยประมาณ 30 ปี

Male head and breast red; white cheek-patches; lower breast yellow. Female red on head and breast duller and less extensive; wing-stripe present. There are 3 subspecies. The average lifespan is 30 years.