นกในเขตทวีปอเมริกาใต้

Blue and Gold macaw บลูแอนด์โกลด์ มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara ararauna          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้           ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ สการ์เล็ต เร็ดฟรอน          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์...

More Info +

Scarlet macaw สการ์เล็ต มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara macao          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้          ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ สการ์เล็ต เร็ดฟรอน          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์ ...

More Info +

Green-winged macaw กรีนวิงค์ มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara chloroptera          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้           ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ สการ์เล็ต เร็ดฟรอน          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์...

More Info +

Hyacinth macaw ไฮยาซินท์ มาคอว์           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Anodorhynchus          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้          ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ สการ์เล็ต เร็ดฟรอน          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์...

More Info +

Buffon’s macaw บัฟฟอน มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara ambiguus          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้          ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ บัฟฟอน เร็ดฟรอนเต็ด          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์...

More Info +

Red-fronted macaw เร็ดฟรอนเต็ด มาคอว์หรือ มาคอว์หน้าผากแดง           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara rubrogenys          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้          ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ บัฟฟอน เร็ดฟรอนเต็ด          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์...

More Info +

Red-fronted conure นกคอนนัวร์หน้าผากแดง          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Aratinga wayleri          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             South America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเขียว หน้าผากและหัวด้านบนสีแดง มี 4 สายพันธุ์ย่อ ...

More Info +

Red-masked conure นกคอนนัวร์หน้ากากแดง          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Aratinga          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Ecuador          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเขียว ส่วนหัวเกือบทั้งหมดสีแดง ขนบริเวณ ...

More Info +

Crimson-bellied conure นกคอนนัวร์ท้องแดง          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Pyrhura          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Brazil          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          บริเวณหัวด้านหน้าสีน้ำตาลแต้มด้วยสีน้ำเงิน อกด้านล่าง ...

More Info +

Jandaya conure นกจันดายาคอนนัวร์           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Aratinga          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Brazil          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          หัวและคอสีเหลืองปนสีส้มที่ส่วนหัวด้านหน้า แก้มและคอ ...

More Info +

Sun conure นกซันคอนนัวร์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Aratinga          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                            South America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเขียว หน้าผากและหัวด้านบนสีแดง ...

More Info +

Illiger’s Macawอิลลิเชอร์มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara maracana          ถิ่นกำเนิด (Distribution) South                    America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเขียว หน้าผากสีชมพูแดง หัว หลังคอ ขนแก้มด้านล่างสี...

More Info +

Red – Bellied Macaw มาคอว์ท้องแดง           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Orthopsittaca...          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                                South America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเขียว บริเวณกลางหน้าอกถึงก้นสีน้ำตาลแดง ...

More Info +

Chesnut – fronted Macawมาคอว์หน้าผากสีเกาลัด          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara severus          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             South America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเขียว หน้าผาก คางและขอบริมแก้มสีเกา...

More Info +

Black – headed caiqueนกไค้หัวดำ          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Pionites          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                            South America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          หัวด้านบนจนถึงคอด้านหลังสีดำ แก้มและคอด้านหน้าสีส้มเหลือง ...

More Info +

Blue – headed parrotนกแก้วหัวฟ้า          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Pionus          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             South America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่ว ไปสีเขียว หัวและคอสีน้ำเงิน ขนหูสีดำ ...

More Info +

สการ์เล็ต มาคอว์

Scarlet macaw

สการ์เล็ต มาคอว์

          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara macao

          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ และนกอัฟริกัน เกรย์จากอัฟริกาอีกหนึ่งฝูง

          ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ สการ์เล็ต บัฟฟอน เร็ดฟรอนเต็ด(หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์ จากบรรดานกมาคอว์ขนาดใหญ่ในโลกที่มี 11 ชนิด นกในกรงเกือบทั้ง หมดเป็นลูกนกที่เกิดในฟาร์ม ดังนั้นฝูงนกอัฟริกัน เกรย์ จึงอยู่ร่วมกันกับนกมาคอว์ได้อย่างดี นกอัฟ ริกัน เกรย์บางตัวเป็นเพื่อนกับไฮยาซินท์

          เพศของนกมาคอว์ เมื่อดูจากภายนอกจะคล้ายคลึงกัน ผู้เชี่ยวชาญจำนวนน้อยที่สามารถแยก เพศผู้และเพศเมียได้โดยดูจากจะงอยปาก หัว ขนาดและลักษณะนิสัย ปัจจุบันนี้ผู้เพาะเลี้ยงนกจะใช้ วิธีส่องกล้องตรวจและการตรวจดีเอ็นเอในการแยกเพศนก อย่างไรก็ตามวิธีส่องกล้องซึ่งเป็นการผ่าตัดตรวจอย่างหนึ่งต้องกระทำโดยสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

          อาหารของนกมาคอว์ ประกอบด้วยสามประเภทหลักคือ ผลไม้ ธัญญพืชและลูกนัท(ผลไม้ เปลือกแข็ง) อย่างไรก็ตามในป่านกมาคอว์ไนจีนัส Anodorhyuchus เช่น ไฮยาซินท์จะชอบกินลูก ปาล์มนัทหรือผลปาล์มเปลือกแข็งมากกว่าผลไม้ ที่นี่เราให้แอ๊ปเปิ้ล มะละกอ กล้วย มะพร้าว ถั่ว ฝรั่ง แครอท ข้าวโพด แตงกวา ผักกาดหอม เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแซพฟลาวเวอร์ ฯลฯ รวมทั้ง พืชสมุนไพรบางชนิดเช่น ตะไคร้ ใบกระเพรา ใบโหระพา ช่วงอายุเฉลี่ยของนกมาคอว์ขนาดใหญ่ ประมาณ 80 ปี

scarlet macaw

          Parrots in this giant aviary are large macaws from Central and South America and a flock of African greys from Africa.

          There are here 6 species of macaws consisting of Hyacinth, Scarlet, Buffon’s, Red-fronted, Green-winged and Blue and Gold among 11 world large macaws species. Since most of the birds in the aviary are bed in the farm, a flock of greys can live harmonisticly with big macaws. Some greys have become friends with Hyacinth.

          Sexes of all macaws are similar in appearance. Only few experts can differentiate male and female through the beak, head, size and behaviour. Endoscopic and DNA sexing are techniques that parrot breeders used nowadays. However, endoscopy which is a surgical examination must be done by an experienced veterinarian.

          Diet of macaw comprises three main kinds; fruits, seeds and nuts. However, in the wild, those of the Anodorhyuchus genus such as Hyacinth prefer palm nuts than fruits. Here, we serve apple, banana, coconut, beans, guava, carrot, corn, cucumber, lettuce, sunflower, sufflower, macadamia etc. including some herbal plants such as lemon grass, sweet basil and holy basil. The lifespan of large macaw is approximately 80 years.

สการ์เล็ต มาคอว์ สการ์เล็ต มาคอว์ สการ์เล็ต มาคอว์