นกในเขตทวีปอเมริกาใต้

Blue and Gold macaw บลูแอนด์โกลด์ มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara ararauna          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้           ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ สการ์เล็ต เร็ดฟรอน          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์...

More Info +

Scarlet macaw สการ์เล็ต มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara macao          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้          ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ สการ์เล็ต เร็ดฟรอน          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์ ...

More Info +

Green-winged macaw กรีนวิงค์ มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara chloroptera          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้           ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ สการ์เล็ต เร็ดฟรอน          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์...

More Info +

Hyacinth macaw ไฮยาซินท์ มาคอว์           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Anodorhynchus          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้          ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ สการ์เล็ต เร็ดฟรอน          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์...

More Info +

Buffon’s macaw บัฟฟอน มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara ambiguus          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้          ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ บัฟฟอน เร็ดฟรอนเต็ด          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์...

More Info +

Red-fronted macaw เร็ดฟรอนเต็ด มาคอว์หรือ มาคอว์หน้าผากแดง           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara rubrogenys          นกแก้วในกรงใหญ่นี้ ได้แก่ นกมาคอว์ขนาดใหญ่จากอเมริกาใต้          ในกรงนี้มีนกมาคอว์ 6 ชนิด ได้แก่ ไฮยาซินท์ บัฟฟอน เร็ดฟรอนเต็ด          (หน้าผากแดง) กรีนวิงค์และบลูแอนด์โกลด์...

More Info +

Red-fronted conure นกคอนนัวร์หน้าผากแดง          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Aratinga wayleri          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             South America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเขียว หน้าผากและหัวด้านบนสีแดง มี 4 สายพันธุ์ย่อ ...

More Info +

Red-masked conure นกคอนนัวร์หน้ากากแดง          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Aratinga          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Ecuador          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเขียว ส่วนหัวเกือบทั้งหมดสีแดง ขนบริเวณ ...

More Info +

Crimson-bellied conure นกคอนนัวร์ท้องแดง          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Pyrhura          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Brazil          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          บริเวณหัวด้านหน้าสีน้ำตาลแต้มด้วยสีน้ำเงิน อกด้านล่าง ...

More Info +

Jandaya conure นกจันดายาคอนนัวร์           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Aratinga          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Brazil          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          หัวและคอสีเหลืองปนสีส้มที่ส่วนหัวด้านหน้า แก้มและคอ ...

More Info +

Sun conure นกซันคอนนัวร์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Aratinga          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                            South America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเขียว หน้าผากและหัวด้านบนสีแดง ...

More Info +

Illiger’s Macawอิลลิเชอร์มาคอว์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara maracana          ถิ่นกำเนิด (Distribution) South                    America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเขียว หน้าผากสีชมพูแดง หัว หลังคอ ขนแก้มด้านล่างสี...

More Info +

Red – Bellied Macaw มาคอว์ท้องแดง           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Orthopsittaca...          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                                South America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเขียว บริเวณกลางหน้าอกถึงก้นสีน้ำตาลแดง ...

More Info +

Chesnut – fronted Macawมาคอว์หน้าผากสีเกาลัด          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Ara severus          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             South America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเขียว หน้าผาก คางและขอบริมแก้มสีเกา...

More Info +

Black – headed caiqueนกไค้หัวดำ          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Pionites          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                            South America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          หัวด้านบนจนถึงคอด้านหลังสีดำ แก้มและคอด้านหน้าสีส้มเหลือง ...

More Info +

Blue – headed parrotนกแก้วหัวฟ้า          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Pionus          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             South America          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่ว ไปสีเขียว หัวและคอสีน้ำเงิน ขนหูสีดำ ...

More Info +
นกไค้หัวดำ
Black – headed caique
นกไค้หัวดำ

          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)                     Pionites melanocephala

          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                                      South America

          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)

          หัวด้านบนจนถึงคอด้านหลังสีดำ แก้มและคอด้านหน้าสีส้มเหลือง อกและช่วงกลางหน้าท้องสีขาวครีมมีสีเหลืองกระจาย มี 2 สายพันธุ์ย่อย เพศผู้และเพศเมียคล้ายคลึงกัน

          ช่วงอายุเฉลี่ย ประมาณ 20-30 ปี

          Forehead to nape black  cheeks and throat orange-yellow; breast and center of abdomen creamy-white suffused with buff. There are 2 subspecies. Sexes are similar in appearance. The average lifespan is 20-30 years.

นกไค้หัวดำ