รวมภาพความประทับใจของผู้ที่เข้าชม และให้อาหารนกภายในกรงนกแก้วมาคอว์ ของแต่ละเดือน ( พ.ศ  2553 )

ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย

ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย

ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย

ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย

ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย

ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย

ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย ภาพประทับใจเดือน ม.ค-เม.ย

ภาพประทับใจเดือน มีนาคม ภาพประทับใจเดือน มีนาคม ภาพประทับใจเดือน เมษายน ภาพประทับใจเดือน เมษายน

ภาพประทับใจเดือน เมษายน ภาพประทับใจเดือน เมษายน ภาพประทับใจเดือน เมษายน ภาพประทับใจเดือน เมษายน

ภาพประทับใจเดือน เมษายน ภาพประทับใจเดือน เมษายน ภาพประทับใจเดือน เมษายน ภาพประทับใจเดือน เมษายน

ภาพประทับใจเดือน เมษายน ภาพประทับใจเดือน เมษายน ภาพประทับใจเดือน เมษายน ภาพประทับใจเดือน เมษายน

ภาพประทับใจเดือน พฤษภาคม ภาพประทับใจเดือน พฤษภาคม ภาพประทับใจประจำเดือน ภาพประทับใจประจำเดือน

ภาพประทับใจประจำเดือน

News image

ภาพประทับใจประจำเดือน (ุ6)

รวมภาพความประทับใจของผู้ที่เข้าชม และให้อาหารนกภายในกรงนกแก้วมาคอว์ ของแต่ละเดือน ( พ.ศ 2553 )

News image

ภาพประทับใจประจำเดือน (5)

รวมภาพความประทับใจของผู้ที่เข้าชม และให้อาหารนกภายในกรงนกแก้วมาคอว์ ของแต่ละเดือน ( พ.ศ 2553 )

News image

ภาพประทับใจประจำเดือน (4)

รวมภาพความประทับใจของผู้ที่เข้าชม และให้อาหารนกภายในกรงนกแก้วมาคอว์ ของแต่ละเดือน ( พ.ศ 2553 )

News image

ภาพประทับใจประจำเดือน (3)

รวมภาพความประทับใจของผู้ที่เข้าชม และให้อาหารนกภายในกรงนกแก้วมาคอว์ ของแต่ละเดือน ( พ.ศ 2553 )

News image

ภาพประทับใจประจำเดือน (2)

รวมภาพความประทับใจของผู้ที่เข้าชม และให้อาหารนกภายในกรงนกแก้วมาคอว์ ของแต่ละเดือน ( พ.ศ 2553 )

News image

ภาพประทับใจประจำเดือน (1)

รวมภาพความประทับใจของผู้ที่เข้าชม และให้อาหารนกภายในกรงนกแก้วมาคอว์ ของแต่ละเดือน ( พ.ศ 2553 )

News image

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนนกแก้ว

เราขอขอบคุณสำหรับเงินทุกบาทที่ท่านได้จ่ายเข้ามาชมสวนนกแก้ว เราได้นำมาเป็นค่าดูแลและค่าอาหารสัตว์ทุกตัวในฟาร์ม ซึ่งท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สายพันธุ์นกแก้วให้รุ่นลูกรุ่นหลานของท่านได้ชมต่อ ๆ ไป