ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดดอนทอง ประถม 2

          ทางสวนปาล์มฟาร์มนก. ของเราได้มีการจัดกิจกรรมการทัศนศืกษาและชมนกนานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก ซื่งมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถืงไม่จำกัดระดับการศึกษา หากสถาบันใดสนใจที่จะมาทัศนศึกษา หรือจัดกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่...โทร. 08-1372-1196, 08-1868-1174  ( หนังสือแนะนำภาษาไทย ) ( Introduction of Suanpalmfarmnok )

ท่านดร.โภคิน พลกุล พาชมนก


จัดกิจกรรมที่ สยามพารากอน. (14 ภาพ)
จัดกิจกรรมที่ สยามพารากอน จัดกิจกรรมที่ สยามพารากอน จัดกิจกรรมที่ สยามพารากอน จัดกิจกรรมที่ สยามพารากอน
ประมวลภาพจาก กิจกรรม The mall kid camp.(13 ภาพ)
ภาพจาก กิจกรรม The mall kid camp ภาพจาก กิจกรรม The mall kid camp ภาพจาก กิจกรรม The mall kid camp ภาพจาก กิจกรรม The mall kid camp
ประมวลภาพจาก กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคุ้มเกล้า.(24 ภาพ)
ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคุ้มเกล้า ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคุ้มเกล้า ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคุ้มเกล้า ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคุ้มเกล้า
ประมวลภาพจาก กิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 1.(23 ภาพ)
ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 1 ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 1 ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 1 ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 1
ประมวลภาพจาก กิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 2.(50 ภาพ)
ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 2 ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 2 ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 2 ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 2

ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 2 ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 2 ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 2 ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทองประถม 2

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 08-1372-1196, 08-1868-1174