หงษ์เหิร, หมีเบลียานา
หงษ์เหิร, หมีเบลียานา

          ชื่อสามัญ                                            -

          ชื่อวิทยาศาสตร์                 Copernicia baileyana

          ถิ่นกำเนิด                           Cuba

          ลักษณะทั่วไป

          เป็นปาล์มเจริญเติบโตช้ามาก ใบรูปพัดก้านใบยาวมีหนามที่ขอบ แผ่นใบกว้าง 1 เมตร สีเขียวลำต้นมีกาบใบเล็กน้อย และจะหลุดร่วงไปเรื่อย ๆ รอบวงประมาณ 60 ซม.

สูงประมาณ 15 เมตร ช่วงอายุประมาณ 10 ปี จะสวยงามมาก

หงษ์เหิร, หมีเบลียานา หงษ์เหิร, หมีเบลียานา