อ้ายหมี, มาโคร
อ้ายหมี, มาโคร

          ชื่อสามัญ                            Cuban petticoat palm

          ชื่อวิทยาศาสตร์                  Copernicia macroglossa

          ถิ่นกำเนิด                            Cuba

          ลักษณะทั่วไป

          เป็นปาล์มเจริญเติบโตช้าเช่นเดียวกับหงส์เหิร ใบรูปพัดแผ่กาง ใบแห้งเป็นสีน้ำตาลติดแน่น ที่ลำต้นและจะหลุดร่วงลงเมื่อลำต้นสูงกว่า 5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางรอบลำต้น

ประมาณ 40 ซมสูงประมาณ 10 เมตร ช่วงสูงไม่เกิน 5 เมตรจะสวยมาก

อ้ายหมี, มาโคร อ้ายหมี, มาโคร อ้ายหมี, มาโคร อ้ายหมี, มาโคร