อ้ายหมีกีกัส
อ้ายหมีกีกัส ปาล์ม

          ชื่อสามัญ                        Giant Palm

          ชื่อวิทยาศาสตร์              Copernocia Gigus

          ถิ่นกำเนิด                        Cuba

          ลักษณะทั่วไป

          เป็นปาล์มเจริญเติบโตช้าเช่นเดียวกับหงส์เหิร ใบรูปพัดเรียวเป็นจีบแข็ง สีเขียวอม เทา ทางใบยาวประมาณ 2 เมตร ลำต้นตรงเกลี้ยง เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม

สูง ประมาณ 15 เมตร เมื่อเป็นต้นอ่อน มีลักษณะเหมือนลูกขนไก่พุ่งออกจากดิน สวยงามมากเมื่ออายุกว่า 10 ปี

อ้ายหมีกีกัส