ฺฺBack Palm Cockatoo

Palm Cockatoo

Palm Cockatoo

กระตั้วดำ

         ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Probosciger aterrimus

         ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Papua New Guinea

         ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)

         ขนโดยทั่วไปสีเทาดำ หงอนที่โค้งไปด้านหลังมีลักษณะแคบและยาว แก้มสีแดงเข้ม เพศเมียมีจะงอยปากบนเล็กกว่าเพศผู้ ขนาดของสายพันธุ์ย่อยเช่น โกไลแอท จะใหญ่กว่าสายพันธุ์หลัก (มีทั้งสองสายในกรงนี้) ช่วงอายุเฉลี่ยประมาณ 60 ปี

        General plumage greyish-black with backward curving crest of narrow and elongated feathers; naked cheek-patches crimson. The upper mandible of the female is smaller than in the male. The size of the subspecies such as Goliath is larger than nominate form (both are in this aviary). The average lifespan is 60 years.

Palm Cockatoo