นกในเขตทวีปเอเซีย

Palm Cockatoo กระตั้วดำ          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Probosciger aterrimus          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Papua New Guinea          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีเทาดำ หงอนที่โค้งไปด้านหลังมีลักษณะแคบและยาว...

More Info +

White -crested cockatoo (Umbrella) กระตั้วหงอนขาว (หงอนร่ม)          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Cacatua alba         ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Indonesia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีขาว หงอนสีขาวโค้งไปด้านหลัง ขอบตาสีฟ้าขาว ...

More Info +

Blue-eyed cockatooกระตั้วขอบตาฟ้า           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Cacatua Galerita...           ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             New Britain           ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)           ขนโดยทั่วไปสีขาว หงอนสีเหลืองโค้งไปด้านหลัง ขอบตาสีฟ้าเข้ม ...

More Info +

Moluccan Cockatooกระตั้วโมลัคคัน          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)            Cacatua...           ถิ่นกำเนิด (Distribution)                              Indonesia           ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีขาวอมชมพู ใต้หงอนด้านในสีส้มแซลมอนชมพู ...

More Info +

Greater Sulphur-crested Cockatoo (triton) กระตั้วหงอนเหลืองใหญ่ (ไตรตัน)           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)            Cacatua triton           ถิ่นกำเนิด (Distribution)                              Papua New Guinea          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)           ขนโดยทั่วไปสีขาว แถบหูสีเหลือง หงอนสีเหลืองโค้งไปด้า...

More Info +

Yellow-bibbed lory นกโนรีคาดคอเหลืองชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Lorius...ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Indonesiaนกโนรีในกรงนี้ ได้แก่ นกโนรีริ้วลายน้ำเงิน, โนรีดัสกี้...

More Info +

Red lory นกโนรีแดง          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Eos bornea          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Indonesia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          นกโนรีในกรงนี้ ได้แก่ นกโนรีริ้วลายน้ำเงิน, โนรีดัสกี้, โนรีแดง ...

More Info +

Purple-bellied lory นกโนรีท้องม่วงจมูกขาว          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Lorius hypoinochrous          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Indonesia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          นกโนรีในกรงนี้ ได้แก่ นกโนรีครอบหัวดำ, โนรีแชตเทอริ่ง, โนรีท้องม่วง ...

More Info +

Dusky lory นกโนรีดัสกี้          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Pseudeos fuscata          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Indonesia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          นกโนรีในกรงนี้ ได้แก่ นกโนรีริ้วลายน้ำเงิน, โนรีดัสกี้, โนรีแดง ...

More Info +

Chattering lory นกโนรีแชตเทอรริ่ง          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Lorius garrulus          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Indonesia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          นกโนรีในกรงนี้ ได้แก่ นกโนรีครอบหัวดำ, โนรีแชตเทอริ่ง, โนรีท้องม่วง...

More Info +

Blue-streaked lory นกโนรีริ้วลายน้ำเงิน           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Eos reticulata          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Indonesia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          นกโนรีในกรงนี้ ได้แก่ นกโนรีริ้วลายน้ำเงิน, โนรีดัสกี้, โนรีแดงและ ...

More Info +

Black-capped lory นกโนรีครอบหัวดำ          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Lorius lory          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Indonesia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          นกโนรีในกรงนี้ ได้แก่ นกโนรีครอบหัวดำ, โนรีแชตเทอริ่ง, โนรีท้องม่วง ...

More Info +

Eclectus parrotนกแก้วเอคเลคตัส           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)        Eclectus roratus          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                          Indonesia           ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          นกแก้วในกรงนี้เรียกว่า เอ็คเล็คตัส เพศผู้สีเขียวขณะที่เพศเมียสีแดง ...

More Info +

Pesquet’s Parrot นกแก้วเพสเกท์          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Psittrichas Fulgidus          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             New Guinea          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีดำ ขนปีกด้านล่างและลำตัวด้านล่างสีแดง ปากสีดำ ...

More Info +

Derbyan Parakeet นกแก้วเดอร์เบียน          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Psittacula derbiana          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             เทือกเขาหิมาลัย          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          เพศผู้หน้าผากไปจนถึงตาและแก้มด้านล่างสีดำ หัวสีฟ้าม่วง ...

More Info +

Ring-necked parakeet นกแก้วริงเนค          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Psittacula krameri          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Asia          ลักษณะทั่วไป(Characteristics)          นกแก้วริงเนคหรือนกแแก้ววงแหวนชมพู ลักษณะขนโดยทั่วไป ...

More Info +

Alexandrine parakeetนกแก้วโม่ง           ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Psittacula eupatria          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Asia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ลักษณะขน โดยทั่วไปมีสีเขียว โดยมีแถบสีดำกว้างรอบแก้มด้านล่าง ...

More Info +

Ducorps’s Cockatoo กระตั้วดูคอร์ป          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Cacatua ducorpsii          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Solomon Islands          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีขาว หงอนมีลักษณะกลมกว้างและยาวกว่ากระตั้ว ...

More Info +

Red-vented Cockatoo กระตั้วก้นแดง          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Cacatua...          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             The Philippines          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีขาว บริเวณใต้หางด้านล่างสีส้มแดง ...

More Info +

Goffin’s Cockatoo กระตั้วกอล์ฟฟิน          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Cacatua goffini          ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Indonesia          ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีขาว บริเวณขอบตาและจะงอยปากสีชมพู...

More Info +

Lesser Sulphur-crested Cockatooกระตั้วหงอนเหลืองเล็ก          ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)           Cacatua sulphurea           ถิ่นกำเนิด (Distribution)                             Indonesia           ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)          ขนโดยทั่วไปสีขาว แถบหูสีเหลือง หงอนสีเหลืองโค้งไปด้านหน้า ...

More Info +

นกในเขตทวีปเซีย